Persoonsgebonden budget

Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Zij ontvangen een geldbedrag waarmee zij zorg, hulp of begeleiding kunnen aanschaffen. Deze website behandelt het PGB, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wanneer u een medische indicatie heeft en in aanmerking komt voor een scootmobiel via de gemeente, kunt u kiezen voor een PGB. Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Dit houdt in dat de gemeente u deze mogelijkheid moet bieden. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf uw vervoer mag aanschaffen en onderhouden. Hier kunt u dus ook een scootmobiel van aanschaffen. Elke gemeente heeft een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van een PGB. Het is daarom verstandig om dit met ons te bespreken.

De voorwaarden

Een aantal voorwaarden die de gemeente stelt zijn:

  • U kunt niet of alleen kleine afstanden lopen.
  • U kunt zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
  • U kunt niet reizen met ander vervoer, zoals een fiets.
  • U kunt goed zien.

Let op: u krijgt altijd te maken met een eigen bijdrage bij vervoer vanuit de WMO. Vraag altijd wat uw eigen bijdrage zal zijn. De eigen bijdrage kan per maand of per vier weken zijn en kan oplopen tot flinke bedragen. Heeft u nog vragen over het PGB of de WMO? Neem dan contact op met uw gemeente.